Üye Ol   |   Şifremi Unuttum
F&M üyeliğiniz geçerlidir (franchisemore.com - franchise.com.tr - devirsepeti.com)
F&M franchise koçluğu
Franchise Koçluğu bir F&M hizmetidir
Franchise koçluğu beş temel aşamayı içerir.
1-Eğitme, 2-Tanıma, 3-Araştırma, 4-Bulma, 5-Önerme.
Koç bir aşamayı tamamlamadan diğerine geçmez. İşi aceleye getirmez.
Girişimci bir işte veya markada kararlı bile olsa önce soğutur, bilgilendirir, araştırtır, sonra hala istiyorsa birlikte değerlendirir.
Koçluk hizmeti girişimci franchise almaya veya almamaya karar verene kadar sürer.
Her aşamada ölçme ve değerlendrime için F&M tarafından geliştirilmiş özgün testlerden yararlanılır.
 
Eğitme
Koç F&M tarafından franchise alanlara verilen 4 günlük "Franchise Nasıl Alınır" eğitiminin içeriğini birebir görüşmeyle aktarır.
Franchise ne kazandırır görüşmesinde franchise sisteminin özelliklerini, ne beklenmesi gerektiğini, alanın ve verenin kazançlarını ve risklerini anlatır. Küçük işletmelerin niçin battığını, batmamak için neler yapılması gerektiğini açıklar. Franchise alacak girişimcinin işin esasını anlamasını, boş beklentileri varsa vazgeçmesini sağlar.
Marka seçimi görüşmesinde sektör ve marka seçiminde dikkat edilecek konuları, nasıl araştırma yapılacağını, hangi bilgi kaynaklarının kullanılacağını gösterir. Franchise vereni seçerken neye dikkat edileceğini, franchise verenin alanı hangi kriterlere göre seçtiğini, seçilen olmak için ne yapılması gerektiğini anlatır.
Yer seçimi görüşmesinde iş yapılacak bölgenin seçiminde ve mağaza yerinin seçiminde dikkat edilecek hususları anlatır. AVM seçiminin nasıl yapılacağını, sık yapılan hataları anlatır.
Franchise anlaşması görüşmesinde franchise anlaşmasında dikkat edilecek hususları anlatır. Franchse anlaşmasının nasıl değerlendirileceğini, simetri testini anlatır. Pazarlık sınırlarını, franchise verenin katı duracağı noktaları gösterir. Franchise alanın kendisi için doğru kararı vermesini sağlayacak Form111 değerlendirme tablosunu girişimciyle birlikte doldurur.
 
Tanıma
Koç girişimciyi 5N 1K soruları ile tanır.
Girişimci ne istiyor (sektör, marka tercihi, deneyimi, becerisi, imkanları, çevresi ne)
Girişimi nerede yapmayı istiyor (yeri var mı, nerede oturuyor, işli nerede olursa daha iyi yönetir, neredeki müşterileri iyi tanır, nereden uygun koşullarla yer bulabilir)
Girişimi neden istiyor (kendi işini yapmaya mecbur mu, heves mi ediyor, hırs mı yapmış)
Girişimi nasıl gerçekleştirecek (parası var mı, kendi kontrolünde mi, para yatıran başkasıysa ne bekliyor, parası hazır mı, borç mu alacak, kredi mi alacak, ortak lazım mı)
İşe ne zaman başlayabilir (mevcut işi var mı, ortağı ile yapacaksa kim ne zaman işe katılacak, yerin boşalması gerekiyor mu, acelesi var mı, beklemeye tahammülü var mı)
İşi kim yönetecek (girişimci işe ne kadar zaman ayırabilecek, bilgisi ve deneyimi yeterli olacak mı, yardım alacağı kimseler var mı, eşi işini içinde olacak mı, ortağı olacak mı, yöneticileri elemanları hazır mı, kolayca eleman bulabilir mi, güvenebileceği elemanları var mı)
Koç girişimciye kişilik testi ve faktör testi uygular. Sonuçları girişimci ile paylaşır, onu doğru anladığından emin olur. Girişimciyi tanımadan koç marka önermez, girişimcinin soracağı markalar hakkında yorum yapmaz, marka telaffuz etmesi yasaktır. Test tek başına yeterli değildir, değerlendirmeyi koç yapar. Girişimciye "kaç parası olduğu" sorulmaz, onun yatırım planı esas alınarak öneride bulunulmaz, girişimcinin içinde bulunduğu koşullar tanındıktan sonra ne yatırması, ne kadar risk alması gerektiği önerilir.
 
Araştırma
Araştırma aşamasında koç girişimcinin ilgi duyduğu veya duyabileceği sektörleri inceler, markaları F&M kriterlerine göre değerlendirir ve yorumlar.
F&M için henüz kurumsallaşmamış markaların seçiminde öncelikli kriter, işin sahibinin "niyet" ve "kabiliyet"idir. Karlı da çalışsa, iyi yerlerde açılmış da olsa, ürünü çok da tutulsa, görünen başarı bugünkü durumu yansıtır. Oysa girişimci markanın geleceğini satın alır. Markanın sahibinin niyeti kötüyse, bugünkü durum hızla değişir. Markanın sahibinin marka yönetme, rakiplerle başa çıkma kabiliyeti yoksa, bugünkü başarı zamanla kaybolur.
F&M temsilcilik ağı sayesinde piyasayı bilir, markaları ve sahiplerini tanır. Sahada görünenlerin arkasındaki dinamikleri de değerlendirir.
Franchise koşulları birçok marka için henüz netleşmemiş durumda. Gelişme aşamasındaki markalar hak ettiğinden fazlasını istiyor, yerine ve adamına göre taviz vererek piyasa değerlerini zaman içinde buluyorlar. F&M temsilcileri kimin ne ödediğini, hangi markanın ne kazandırdığını, kaç para ettiğini bilir. Koç, markanın ne istediğinden değil, neyi hak ettiğinden yola çıkarak girişimciye tavsiyede bulunur
 
Önerme
Girişimci yersiz korku duyuyorsa koç onu cesaretlendirir, fazla atak davranıyorsa ona tehlikeleri gösterir.
Koç girişimci adına çalışma yapmaz, ona doğru bilgiye ulaşmak için nasıl araştırma yapacağını gösterir.
Koç girişimci adına karar vermez ona kendisi için doğru kararı vermesinde yardımcı olur.
Başarı girişimcinin elindedir, koç başarıya giden süreyi kısaltır, hataları azaltır.
Nasıl devir alınır | F&M devir prosedürü | F&M devir analizi | F&M franchise koçluğu | F&M işletme koçluğu | Neden devir edilir | Nasıl devir edilir | İletişim | Franchise Fırsatları
© 1997-2024 DevirSepeti.com