Üye Ol   |   Şifremi Unuttum
F&M üyeliğiniz geçerlidir (franchisemore.com - franchise.com.tr - devirsepeti.com)
Nasıl devir edilir
Hangi işler devredilir
F&M portföyünde markalı işletmeleri devredenlerin bilgileri bulunur. Zarar eden veya kar etmesi mümkün olmayan işletmeler F&M portföyüne giremez. Genel bilgileri sitemizde duyururuz, marka belirtmeyiz, devri gizlilik içinde gerçekleştiririz. Sadece faaliyette olan değil, AVM lerde yeni açılacak franchise işletmeleri, boş dükkanları, komple devreden zincirleri, devredilen distribütörlükleri de portföyümüze alırız.
 
 
Devir fiyatı nasıl belirlenir
Çalışan bir franchise işletme devredilirken fiyat üç faktöre bağlıdır, 1) kar 2) risk 3) piyasa.
İşletmenin kaça kurulduğu, ne ciro yaptığı değil, ne süreyle ne kazanacağı önemlidir. Devralan para kazanma ümidini ve fırsatını satın alır. Devir bedeli genelde işletmenin karı birkaç yılla çarpılarak bulunur.
1) Kar ölçülebilir bir büyüklüktür. Ancak görünen kar bilgisi ile yetinilmez, detaylı olarak incelenmelidir. İşletmeci karını ölçmüyor ve bilmiyor olabilir. Devreden alıcıya bilerek yanlış beyan ediyor olabilir. Hırsızlık veya verimsizlik gibi nedenlerle gerçek karını bilmiyor olabilir.
2) Risk ölçülemez, tahmin edilir. İşletmenin gelecekteki başarısını riske sokan etmenler genelde şunlardır. Marka zayıfsa rakipleri karşısında ezilir. Mal sahibi kiracıyı tahliye eder. Bulunduğu bina yıkılıp yenilenir. Bahçe, kaldırım kullanım izni iptal edilir.Franchise veren sistemi kötü yönetir. İşin gerektirdiği özel beceriler işletmecide veya çalışanlarında olmaz. Risk, uzmanların araştırması ve yorumlaması ile tanımlanır.
3) Piyasa iyiyse, yani ekonomi canlı, faiz düşük, kredi bol, girişimciler istekli olur, talep artarsa fiyat artar. Piyasa durgun, dükkanlar boş, girişimciler isteksizdir, talep düşerse fiyat düşer.
Değer bu üç faktörden hareketle hesaplanır. Riskli işletme 1-2 yıllık, normal işletme 2-3 yıllık, sağlam işletme 3-4 yıllık, güçlü markalı işletme 4-6 yıllık karı karşılığında devredilebilir. Piyasanın durumuna göre bu süreler artar veya azalır. Örneğin yılda 100.000 TL kar eden bir işletme için girişimciler işletme zayıfsa 100-150.000 TL, sıradansa 200-300.000 TL, tanınmışsa 300-400.000 TL, güçlü markasıyla 400-600.000 TL ödemeye istekli olurlar. Piyasa canlıysa üst sınıra, zayıfsa alt sınıra yakın fiyat oluşur.
 
Devredenlerin sık yaptığı hatalar
Yüksek fiyat: Devreden çok yüksek bir fiyatla çıkar, ilgilenenler soğur. Hatasını anladığında fiyatı iner ama müşteri kalmamıştır. Eski müşterilere fiyatın indiğini bildirmek satış getirmez, alıcılar satıcının sıkıştığını düşünür, fiyatın düşmesini bekler, teklif vermezler.
Düşük fiyat: Devreden razı olacağı en düşük fiyatı başta söyler. Devralan pazarlık etmek ister, daha düşük karşı tekliflerle gelir, bitecek iş salt pazarlık edilmediği için çıkmaza girer.
Farklı fiyat: Devreden farklı yerlerden gelen müşterilere farklı fiyatlar söyler. Fiyat bilgisi piyasada çok hızlı yayıldığı için alıcılar güven duymaz, aracılar çekilir ve yeri kötülerler, müşteri kalmaz.
Açık duyuru: Devreden hızlı sonuç almak için kitlelerin göreceği bir şekilde yeri ve markayı açıklayarak ilan verir. Herkesin haberi olur, yer dile düşer. Kısa sürede devredilemezse bir süre sonra elde kaldığı düşünülür. Çok iyi duyurulduğu için her alıcı kendisine gelene kadar çok kişinin gördüğünü ama almadğını düşünür, yerin fırsat olmadığı, görünmeyen bir kusuru veya mahzuru olduğu varsayılır, talibi çıkmaz.
Amatör sunum: Devreden deneyimsizdir, devralanın karşısına kendi çıkar veya deneyimsiz birini çıkaırır. Kime ne diyeceğini bilemez, soranın ne öğrenmek istediğini anlamaz, tutarsız, gereksiz, eksik bilgiler verir, nabza göre şerbet veremez. Verdiği bilgilerle alıcıya zayıf taraflarını gösterir. Güven kalmaz, alıcı çekilir.
Emlakçıya teslim: Emlak aracıları "müşterimiz var" der, bağlamak için yüksek fiyat biçer, sonra ilan verir müşteri arar. Başvuranlara emlak satar gibi yaklaşır, fiyat kırar, boş vaatler verir, güven sarsar. Alıcı karar veremez, fiyat veremez, sonuç alınamaz.
 
F&M den doğru satış teknikleri
F&M doğru fiyatı baştan belirler, pazarlık marjlarını ve ödeme opsiyonlarını bilir, gelen müşteriyi kaçırmaz, yanlış fiyatlı işe girmez.
F&M doğru duyuruyu yapar, sadece ilgililere ulaşır, marka vermez, telefonla, internettn bilgi vermez, yeri dile düşürmez.
F&M doğru sunumu yapar, rakamsal bilgiler verir, gerekirse dosya hazırlar, işletmenin devir nedenini anlatır, bilinmesi zorunlu olanı verir. Alıcının yeri incelemesine olanak tanır, istenirse ekspertiz yapar.
 
Devir F&M Temsilcilerinin uzmanlığıdır
Devir, sıradan bir satış işlemi değildir. Özenle, bilgiyle, profesyonel ciddiyetle yürütülmesi gereken bir operasyondur. Deneyimsiz amatörler ve menfaatçi profesyoneller devredene zarar verir. Atılacak her yanlış adım, yanlış duyuru, yanlış sunum, yanlış bilgi, yanlış fiyat, yanlış teklif, devredilecek işletmenin değerini düşürür, alıcısını kaçırır.
 
F&M Temsilcilerinin markalı işletme devri konusunda kazandıkları deneyim Türkiye´de hiç bir kuruluşta yoktur. Franchise alabilecek doğru girişimciyi seçmek, işletmenin değerini doğru takdir etmek, işletme bilgilerini doğru ve anlaşılır şekilde sunmak, en geniş potansiyel alıcı çevresine duyurmak, önerdiği fiyatı açıklamak ve savunmak, F&M nin uzmanlık alanlarıdır. Devir operasyonu, emlakçıların, franchise satıcılarının, amatör tanıdıkların yapabileceği bir iş değildir.
 
Bazı işletmeler kar edemediği ve edemeyeceği için sahibi devreder. Yer yanlıştır, iş yanlıştır, ürün kötüdür, fiyat yüksektir, müşteri kaçmıştır, vb. F&M temsilcileri perakendeyi bilir, kar etme şansı olmayan işletmeleri portföyüne almaz. Buna karşın yer iyiyse, boş olarak devralınıp başka iş yapılmasını önerebilir.
Bazı işletmeler az veya çok kar eder, ancak kar, işletmecinin becerisine, rakiplerin zayıf olmasına, bahçe kullanımına izin verilmesine vb. bağlıdır. F&M temsilcileri kimin, hangi işi, hangi koşullarda, nasıl yönetebileceği konusunda uzmandır. Devralmak isteyen girişimcinin kazanacağına inanmazsa yeri önermez.

 

Nasıl devir alınır | F&M devir prosedürü | F&M devir analizi | F&M franchise koçluğu | F&M işletme koçluğu | Neden devir edilir | Nasıl devir edilir | İletişim | Franchise Fırsatları
© 1997-2024 DevirSepeti.com