Üye Ol   |   Şifremi Unuttum
F&M üyeliğiniz geçerlidir (franchisemore.com - franchise.com.tr - devirsepeti.com)
F&M devir analizi
Bilgi kaynakları
 
Devreden işletmelerin alıcı adaylarına doğru bilgi vermedikleri sık rastlanan bir durum ve işin dışından gelenler için ciddi bir sorun. Birçok işletmenin kayıtlarının gerçek satışlarını yansıtmadığı ise bilinen bir durum.
 
F&M temsilcileri deneyimleri ile devreden işletmeleri inceliyor, işletmecisinin beyanını alıyor, yorumluyor. Alıcı neye para ödediğini biliyor. Kendisi için doğru kararı veriyor. Doğru fırsat, doğru bilgi, doğru fiyat bir araya gelmeden, doğru seçim yapılamıyor.
 
F&M Devir Analizi F&M temsilcileri tarafından sunulan ücretli bir hizmettir. İnceleme üç aşamalı yürütülür.
1) Beyan: Devreden işletmeci F&M devir formunu dolduruyor, istenen tüm bilgileri veriyor. Bu bilgiler devir analizi alsın, almasın tüm devralan adaylarına veriliyor.
2) Kayıt: Devir kaydını giren F&M temsilcisi devredilecek işletmenin kayıtlarını inceliyor, beyanla uyumlu olup olmadığını görüyor.
3) Kontrol: Bir hafta süreyle devralan işletmeyi inceliyor, alınan bilgilerin fiili duruma uyup uymadığını değerlendiriyor.
 
Devire aracılık eden F&M temsilcisi, ücretsiz olarak 1) aşamasında beyanı alıcı adayına veriyor ve yorumluyor; 2) aşamasında kayıtları alıcı adayının görmesini ve incelemesini sağlıyor; 3) aşamasında işin başında durup kontrol etmesini sağlıyor. 
 
F&M temsilcileri ücretli Devir Analizi hizmetini alıcı adayına bir alternatif olarak sunuyor. Üç aşamayı profesyonel tekniklerle yürütüyor. Uzman gözle doğruyu yanlıştan ayırıyor.
 
Devir analizi
 
Devir analizi yapan F&M Temsilcisi şu bilgileri devralana raporlar.
 
İşletme bilgileri
İşletmenin satışları, satışların dağılımı. Satılan malın maliyeti, tedarikçileri, özel alım anlaşmaları. Yardımcı ve sarf malzemeleri harcaması. Pazarlama etkinlikleri ve harcamaları. Personelin dağılımı, uzmanlığı, temin zorluğu, ücretleri, masraları. Kira ve sair bina masrafları. Yönetim giderleri ve maaşları. Franchise bedelleri. Ödenen KDV ve vergiler. Finansman maliyeti ve zorlukları. Kar marjı ve aylara göre dağılımı
 
Kayıp
Fire, kayıp ve kaçakların saptanması için birkaç gün boyunca gözlem yapılır, belgeler, hareketler izlenir. Satılıp da kasaya girmeyen kayıplar, kredi kartı iptalleri, kamera kayıtları incelenir, bedelsiz ikramlar, gereksiz yüksek bahşişler izlenir, personelin ürün tüketimi gözlemlenir, depodan çalınan mal olup olmadığı stok sayımlarından ve kullanım oranlarından görülür, para hareketleri ve kasa açıkları izlenir.
Kontrol
Alınan bilgiler kontrol edilir, sektör normalleri ile karşılaştırılır, çapraz kontrollerle doğruluğundan emin olunur, gözlem ve görüşmelerle onaylanır. Satışların dağılımı, fiş sayısı, müşteri sayısı, satın almalar, stoklar, kira ve bağlantılı masraflar, tahsilat durumu incelenir.
 
Varlıklar
Devir bedeline esas teşkil eden işletmenin satış ve kazanç potansiyelini oluşturan varlıkları incelenir. Mağaza yerinin değeri, binanın kullanım imkanları, ekipmanların değeri, dekorun yeterliliği, kullanılan markanın sahipliği, tutulan ürünleri, ürün ve malzeme stokları, kadronun gücü, franchise haklarının değeri, kira avantajları, müşteri kitlesi, potansiyeli ve sadakati, tabela ve tanıtım mecralarının kullanım imkanları, otoparkı, sponsorluk anlaşmaları, işletmenin ve AVM nin mevcut ve muhtemel rakipleri incelenir ve raporlanır.
 
Devir
Devire konu olan hususlar ve neyin nasıl devir edileceği açıklığa kavuşturulur. Devir eden taraf kim, şirket mi, şahıs mı, fatura kesecek mi, bedele neler dahil, komisyon ödenecek mi, ödeme vadesi ve şekli ne, şirket hissesi devredilecekse verilen teminatlar ve alınan riskler neler, araştırılır ve raporlanır.
 
Nasıl devir alınır | F&M devir prosedürü | F&M devir analizi | F&M franchise koçluğu | F&M işletme koçluğu | Neden devir edilir | Nasıl devir edilir | İletişim | Franchise Fırsatları
© 1997-2024 DevirSepeti.com